سایت تخصصی پرورش هوش و روانشناسی کودک

کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک این کنوانسیون در تاریخ 20 نوامبر 1989 تصویب و برای امضا گشوده شد کنوانسیون حقوق کودک یک معاهده حقوق بشر است که حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی و فرهنگی کودکان را مشخص می کند. این کنوانسیون کودک را به عنوان هر انسانی زیر هجده سال تعریف می کند ، مگر اینکه طبق قوانین ملی زودتر به سن بلوغ رسیده باشد. چگونه کنوانسیون با اصول مونته سوری مرتبط است؟ ماریا مونته سوری در تمام طول زندگی خود از حقوق کودکان حمایت می کرد. این تعهد کار او را هدایت می کرد. وی در مورد نیاز مردم برای تشخیص اینکه کودکان نیازهایی متفاوت از بزرگسالان دارند و به مکانیسم های پشتیبانی متفاوتی نیاز دارند ، صحبت کرد. 30 سال پیش ، کشورهای جهان...
23 دی 1399
1