سایت تخصصی پرورش هوش و روانشناسی کودک

رشد انسان

1391/8/22 11:44
نویسنده : زهره یوسفی
4,610 بازدید
اشتراک گذاری

رشد انسان

حوزه مطالعاتی که به آگاهی یافتن از ثبات و تغییر در طول عمر اختصاص یافته است . هدف مشترک همه پژوهشگران مشخص کردن عواملی که بر ثبات و تغییرات در افراد، از لقاح تا مرگ تاثیر می گذارند.

 مهمترین نکاتی که باید برای رشد کودکت بدانی

رشد پیوسته است یا ناپیوسته ؟؟؟!!!

الف- برخی نظریه پردازان معتقدند که رشد فرایندی یکنواخت و پیوسته است . افراد به تدریج تعداد بیشتری از مهارت های یکسان را کسب میکنند.( در این صورت تغییر در تفکر او باید پیوسته باشد- فرایند افزودن تدریجی مهارت های یکسانی که از همان آغاز وجود داشته اند.)

ب- نظریه پردازان دیگر معتقدند که رشدطبق مراحل ناپیوسته ای صورت میگیرد. هنگامی که افراد وارد مرحله ی تازه ای میشوند ناگهان تغییر میکنند و بعد برای مدتی تغییر خیلی کمی میکنند. فرد در هر مرحله ی تازه ، دنیا را به صورت متفاوتی تعبیر میکند و به آن پاسخ میدهد . ( نوباوگان و کودکان روش های منحصر به فرد فکر کردن ، احساس کردن و رفتار کردن دارند که کاملا با روش های بزرگسالان تفاوت دارد. اگر چنین باشد رشد ناپیوسته است- فرایندی که به موجب آن روش های تازه و متفاوت درک کردن دنیا و پاسخ دادن به آن در زمانهای خاصی پدیدار میشوند.)

نظریه هایی که دیدگاه ناپیوسته رو قبول دارند ، رشد را به صورتی که طبق مراحلی روی میدهد، در نظر میگیرند. مرحله (stage) عبارت است از تغییر کیفی در تفکر ، احساس ،و رفتار کردن که دوره های خاص رشد را مشخص میکند.

 تالیف: لورا برک

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)