سایت تخصصی پرورش هوش و روانشناسی کودک

ماريا مونته سوري

1398/9/30 23:22
نویسنده : زهره یوسفی
355 بازدید
اشتراک گذاری
ماریا مونته سوری نخستین پزشک زن ایتالیایی و دارنده ی دو جایزه ی نوبل است. وی مدافع حقوق کودکان بودو در سال هزار و نهصد و هفت مدرسه ای برای کودکان خردسال در رم تاسیس کرد . فعالیت های صورت گرفته در این مدرسه امروزه به روش مونته سوری معروف است.در روش مونته سوری متناسب با سن رشد کودک محیط مناسبی برای رشد استعداد های بالقوه اش فراهم می شود. و فعالیت های صورت گرفته شده در روند آموزش ،طوری طراحی می شوند که همزمان بدن و ذهن کودک را درگیر کند. ودر نتیجه یادگیری فرد را بهبود بخشد. در این روش هر کودکی در درون خود ،یک خودِ بالقوه دارد که با تجربه کردن همه چیز ان را به دست می آورد. و همچنین از آنجایی که همه ی کودکان ذاتا به چگونگی گردش هستی کنجکاوند نیاز و میل شدیدی به آموختن دارند که این میل شدید یادگیری باید با شوق و با تجربیات حسی ملموس و حواس پنجگانه بهتر درک شود.و هر کودکی باید با سرعت ویژه ی خود بیاموزد. تا زمینه برای فعالیت های آتی اش آماده گردد.در روش مونته سوری کودک باید در فرایند آموزش خود عاملی فعال باشد و نباید فقط،در معرض اتفاقات قرار گیرد بلکه باید به وسیله ی اراده اش به وجود آورنده ی اتفاقات باشد و روش آموزش به خود کودک بستگی و مربی در این روش نقش همراهی کننده دارد.و باید گام به گام با کودک حرکت کند. مونته سوری با همکاری دوست موسیقی دان اش ماچرونی اساس دوره ها ی آموزشی خود را بر مبنای درک مفاهیم موسیقی بنا نهاد. و معتقد بود فعالیت های صدایی و غیر صدایی باید به آواز خواندن و شنیدن دقیق صدا ها منجر شود. و همچنین حرکات ریتمیک را باعث پرورش رشد جسمانی کودک می دانست.اما یکی از مشکلات روش مونته سوری فرد گرایی بیش از حد و اعتقاد نداشتن او به کار گروهی بود. اما یک نقطه نظر او که هیچ گاه از یاد نرفت این بود که کودکان باید بیاموزند که چگونه بیاموزند.
پسندها (2)

نظرات (0)