پرورش هوش و روانشناسي كودكپرورش هوش و روانشناسي كودك، تا این لحظه: 9 سال و 10 ماه و 10 روز سن داره

سایت تخصصی پرورش هوش و روانشناسی کودک نوانديشان اهواز

مراحل روانی_ اجتماعی اریکسون همراه با مراحل روانی_جنسی متناسب با آنها

اریک اریکسون (Erik Erikson) یکی از شاگردان فروید چهارچوب روانی_جنسی او را پذیرفت اما وضعیت رشد را در هر مرحله گسترش داد. نظریه ی روانی _اجتماعی اریکسون خود ، صرفا بین تکانه های نهاد و درخواستهای فراخود میانجی گری نمی کند. خود ، در هر مرحله نگرش ها و مهارت هایی را نیز کسب می کند که باعث میشوند فرد عضو فعال و کمک کننده به جامعه شود.   رشد روانی- اجتماعی چیست؟ نظریه رشد روانی-اجتماعی اریکسون یکی از معروف‌ترین نظریه‌های شخصیت در روان‌شناسی است. اریکسون نیز همانند فروید اعتقاد داشت که شخصیت هر فرد، طی مراحلی رشد می‌یابد. نظریه اریکسون برخلاف نظریه مراحل روانی-جنسی فروید، به تشریح تاثیر تجربه اجتما...
29 آبان 1391

مراحل روانی_جنسی فروید

فروید (١٩٣٩_١٨٥٦) پزشک اهل وین، برای درمان کردن افرادی که دچار پریشانی هیجانی بودند، از آنها میخواست آزادانه درباره ی رویدادهای خطرناک کودکی خود صحبت کنند. نظریه روانی_جنسی : این نظریه تاکید دارد که نحوه ای که والدین سایق های جنسی و پرخاشگری فرزند خود را در چند سال اول زندگی اداره می کنند برای رشد شخصیت سالم حیاتی است. سه بخش شخصیت: نهاد : بزرگترین قسمت ذهن، منبع نیازها و امیال زیستی اساسی                                        &nbs...
26 آبان 1391

چالرز داروین : پیشگام بررسی علمی کودک

  چالرز داروین(Charles Darwin ) : پیشگام بررسی علمی کودک چارلز داروین طبیعت شناس بریتانیایی تنوع بی نهایتی را در گیاهان و گونه های حیوانی مشاهده کرد. او همچنین مشاهده کرد که در هر گونه ، دو جاندار پیدا نمی شوند که دقیقا مثل هم باشند. او از این مشاهدات نظریه تکامل خود را ساخت .  این نظریه بر دو اصل مرتبط تاکید میکند: انتخاب طبیعی و بقای اصلح داروین توضیح داد که برخی گونه ها به دلیل در محیط های خاص زنده می مانند که با محیط های اطراف خود سازگار شده اند . گونه های دیگر به این دلیل از بین میروند که نتوانسته اند با محیط خود سازگار شوند. افراد در گونه هایی که توانسته اند نیازهای بقا در محیط را بهتر برآورد کنند، به قدر کا...
26 آبان 1391
1