پرورش هوش و روانشناسي كودكپرورش هوش و روانشناسي كودك، تا این لحظه: 9 سال و 6 ماه و 17 روز سن داره

سایت تخصصی پرورش هوش و روانشناسی کودک نوانديشان اهواز

پروفایل

شرح وبلاگ

دبستان و پيش دبستاني و موسسه تخصصي پرورش هوش و روانشناسي كودك نوانديشان كوچك باهوش اهواز ............................................................................….……………………………اگر قرار بود یک بار دیگر فرزندم را بزرگ کنم . انگشتم را کم تر به نشانه تهدید به سوی او می گرفتم ، کمتر به ادب کردن او می اندیشیدم ودر مقابل،بیش تر به برقراری ارتباط با او اهمیت می دادم .کمتر به ساعتم نگاه می کردم وچشم هایم را بیش تر برای نگاه کردن به او به کار می گرفتم .با او بیش تر به گردش می رفتم ،بادبادک های بیش تری به آسمان می فرستادم.کم تر خود را جدی می گرفتم ،اماجدی تر با او بازی می کردم .دشت های بیش تری با وی می پیمودم ،وستارگان بیش تری را با او تماشا می کردم .کم تراو را میکشیدم که تندتر راه برود.وبیش تر در آغوشش می کشیدم.رفتار خشک وسخت گیرانه ام را کم تر به کار می بردم.و درعوضبیش تر حمایتش می کردم.به جای فکر کردن به ساختن خانه ،اعتماد به نفس اورا می ساختم .وبه جای این که عشق به قدرت را در خود رشد دهم ، قدرت عشق ورزیدن را در خود پرورش می دادم.

نویسنده

آمار

تعداد مطالب : 731
تاریخ عضویت : 22 آبان 91